Quản lý bán hàng mọi lúc & mọi nơi

Theo dõi, kiểm soát kho, hoạt động bán hàng mọi lúc mọi nơi.

Quản lý bán hàng mọi lúc & mọi nơi

Dù không trực tiếp có mặt tại cửa hàng bạn vẫn có thể theo dõi được tình hình bán hàng của mình. Chỉ cần thiết bị có môi trường Internet bạn đã có thể quản lý được tổng thể kho hàng, tình hình kinh doanh, doanh thu cũng như theo dõi nhân viên của mình

back to top temone.com