Giảm thiểu rủi ro

Giảm thiểu tối đa việc thất thoát hàng hóa

Giảm thiểu rủi ro

Bạn lo lắng làm sao có thể quản lý được kho hàng khi không có mặt tại cửa hàng. NATO giúp bạn

⇒ Kiểm soát giao dịch từ tổng thể đến chi tiết các giao dịch bán hàng, đặt hàng, trả hàng, nhập hàng, chuyển hàng đi chi nhánh

⇒ Quản lý hàng hóa khoa học chặt chẽ

⇒ Quản lý thu chi chính xác 

⇒ Hỗ trợ hạch toán các khoản chi phí

 

back to top temone.com