Quản lý chuỗi cửa hàng tốt nhất

Dữ liệu đồng bộ bằng công nghệ điện toán đám mây hiện đại nhất thế giới.

Quản lý chuối cửa hàng tốt nhất

Phần mềm quản lý bán hàng NATO sử dụng tốt nhất đối với các nhãn hàng có hệ thống cửa hàng lớn. 

Các tính năng nổi trội dành cho quản lý chuỗi chỉ NATO mới có:

⇒ Đồng bộ danh mục hàng hóa tại các chi nhánh

⇒ Theo dõi doanh thu bán hàng từng chi nhánh

⇒ Quản lý nội bộ nhân viên, gửi thông báo tới toàn thể nhân viên trong hệ thống của hàng

⇒ Báo cáo vi phạm của nhân viên

⇒ Tính lương tự động cho nhân viên bán hàng

back to top temone.com